Обучение
Сфера на дейност
Работа по проекти
Цени
Контакти
Проект
Проект

Професионални преводи по проекти, финансирани от Структурните и Кохезионни фондове нa ЕС.

Превод на текстове с техническа и специализирана тематика:
      -инструкции за експлоатация, ръководства за потребители, технически спецификации и др.

Превод на текстове с инженерна и икономическа тематика.

Превод на текстове с юридическа тематика:
      -договори, споразумения, анекси,сертификати, съдебни документи за регистрация на дружества, закони, разпоредби, преписи, постановления, решения и др.

Превод на текстове с икономическа и финансова тематика:
      -маркетингови, счетоводни и банкови документи, сертификати за качество, банкови справки, референции, извлечения и др.

Превод на лични и служебни документи:
      -академични документи – дипломи за основно, средно и висше образование, ученически и академични справки, уверения, служебни бележки,пълномощни на физически и юридически лица, свидетелства за съдимост и професионална квалификация.

Превод на текстове с обща тематика:
       -лична и делова кореспонденция, оферти, запитвания, препоръки, молби, писма, автобиографии, рекламни материали и брошури, менюта, уеб сайтове и др.